Christien Gutter | Fotograaf van abstract, architectuur en ander werk!

Privacy statement

Anders Verbeeld
AndersVerbeeld.nl
25 augustus 2018

Ik respecteer de privacy van mijn gebruikers. Persoonsgegevens verwerk ik alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel GDPR: General Data Protection Regulation) en de Telecommunicatiewet.

OVER ANDERS VERBEELD

De website https://AndersVerbeeld.nl wordt beheerd door Anders Verbeeld.

Anders Verbeeld is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

MIJN GEGEVENS ZIJN:

Anders Verbeeld
Cypres 62
1628 MP  Hoorn

KvK 72452552

christien@andersverbeeld.nl

WELKE GEGEVENS VERZAMEL IK?

Wanneer jij online het contactformulier invult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van mijn diensten, wordt aan jou gevraagd om gegevens in te vullen. Ik verwerk in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan me verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres en woonplaats;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Bedrijfsnaam

MET WELK DOEL GEBRUIK IK DE PERSOONSGEGEVENS?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Op het moment dat je een aankoop doet voor een fotografie-opdracht heb ik je naam, adres en woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer nodig om de betaling te verwerken en een afspraak met je te maken.
 • Op het moment dat je een aankoop doet voor een product, dat ik aan jou lever als geprinte foto heb ik je naam, adres en woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer nodig om de betaling te verwerken, de opdracht te bevestigen en het product te verzenden.
 • Wanneer jij het contactformulier invult, zijn jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres nodig om contact met jou op te nemen en jou van een reactie te kunnen voorzien.

Door de gegevens aan mij te verstrekken geef je me toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als ik diensten aan je ga leveren. Ik  verwerk jouw gegevens dus op grond van artikel 6 lid 1 sub a en sub b Wbp.

MET WIE DEEL IK JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Mijn Domein.

De servers van Mijn Domein zijn gevestigd in Nederland. Hoe Mijn Domein met jouw gegevens omgaat, kun je hier lezen.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

COOKIES

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door de website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

Google Analytics

Omdat ik graag wil weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Ik kan je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Sociale media

Ik wil het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via sociale media. Dit kan door middel van een aantal socialemedia-buttons.

Van de volgende socialemediakanalen heb ik de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke socialemediakanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

 • Facebook: [https://www.facebook.com/privacy/explanation]
 • LinkedIn: [https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy/]
 • Twitter: [https://twitter.com/privacy?lang=en]

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen of via de cookiemelding op deze website. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Links

Op mijn website kun je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten AndersVerbeeld.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

BEWAARTERMIJN

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

De gegevens die ik alleen gebruik om te antwoorden op een bericht dat jij aan me hebt gestuurd via het contactformulier, worden binnen 1 jaar na onze laatste correspondentie met jou verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

RECHTEN

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik jouw gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren.  Als je wil weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je me schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Ik neem  je verzoek binnen 4 weken in behandeling. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan me e-mailen via cdg10@outlook.com.

Wijzigingen

Ik behoud me het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen, zonder dat de gebruiker daarvan op de hoogte wordt gesteld. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Delen? Graag!